Avís legal

Informació dades personals

Darrera revisió: 28/07/2021

1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, el titular responsable del tractament de les dades és ABELROSS INTERNATIONAL BUSSINES SL (“ABELROSS”), amb NIF número B86503703, empresa inscrita en el Registre Mercantil de Madrid: full M-543387 tom 30190 Foli 1.

Les dades de contacte d’ ABELROSS són les següents:

 • Adreça postal: Carrer dels monts 15, local sota 28034 Madrid
 • Telèfon: 910250659
 • Correu electrònic: info@hairsolution.es

S’ informa a l’ interessat que ABELROSS ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L’interessat podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de les següents dades de contacte: rpdg@hairsolution.es, adreça postal: Carrer dels monts 15, local sota 28034 Madrid

Informació personal recopilada per Abelross

ABELROSS pot recopilar la següent informació personal dels usuaris de la pàgina web d’ABELROSS, SOFTWARE i/o l’aplicació mòbil d’ABELROSS ( “WEB/ERP/APP”) a través dels formularis corresponents: nom, adreça de correu electrònic, adreça postal, número de telèfon, data de naixement, sexe i targeta de crèdit (PAN+CVV2) en compliment dels estàndards PCI DSS o número de compte (facilitat pel client en cas de devolució) quan l’usuari visita la WEB/ERP/APP, es registra, realitza una comanda online, es posa en contacte amb ABELROSS o participa en promocions o enquestes d’ABELROSS.

A més, ABELROSS recopila tota la informació relativa a la seva navegació a la WEB/ERP/APP i la seva interacció amb la marca.

Totes les dades personals que recopila ABELROSS procedeixen de l’interessat, a excepció de les dades de contacte que ens poden ser facilitades per amics o familiars:

 • Per a l’ enviament d’ un xec regal o un altre obsequi.
 • Per compartir els favorits guardats a la WEB/ERP/APP.

Finalitat de les dades personals

Les dades personals de l’ interessat seran tractades amb les següents finalitats segons apliquin:

 • Gestionar i desenvolupar el registre a la WEB/ERP/APP. El registre suposarà l’elaboració de perfils de la navegació de l’usuari a la WEB/ERP/APP. Aquest perfilat consisteix en l’ús de les dades personals del client i de la informació de la seva navegació tal com els productes vistos o afegits a la cistella, les seccions de la WEB/ERP/APP visitades, la ubicació per avaluar les seves preferències i/o interessos personals amb l’objectiu d’oferir-li els continguts de la WEB/ERP/APP, les ofertes, els serveis i els productes adequats al seu perfil.
 • Gestionar i desenvolupar la compra online. Fem servir la informació personal del client per processar i entregar-li la seva comanda, informar-lo per correu electrònic i/o SMS de la situació de la seva comanda.
 • Gestionar i enviar informació sobre promocions exclusives, últimes novetats i informació personalitzada adaptada al perfil, interessos i necessitats de l’ interessat com a client a través de correu electrònic, SMS o correu postal. L’enviament d’aquesta informació suposarà l’elaboració de perfils dels usuaris que consisteix a utilitzar les dades personals, l’històric de les seves compres si escau, així com la informació de navegació a la WEB/ERP/APP per avaluar certs aspectes relacionats amb les seves preferències personals amb l’objectiu d’oferir-li les comunicacions comercials adequats al seu perfil.
 • Se li personalitzarà al client en les comunicacions el contingut, els productes o serveis en funció dels seus interessos. Per gestionar les comunicacions consulteu la secció ‘Subscripcions’ al meu compte.
 • Gestionar el servei d’alertes per quan un determinat producte estigui disponible a la WEB/ERP/APP.
 • Gestió i emissió de documents acreditatius de venda: tiquet digital, factura de venda o Tax Free.
 • Gestionar el servei de WIFI a les botigues d’ABELROSS.

Temps de conservació de les dades

ABELROSS guardarà les dades personals només durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar els seus serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que pot conservar les dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que l’interessat hagi deixat d’usar els serveis d’ABELROSS o que hagi deixat d’usar la WEB/ERP/APP. Després d’ aquest període, les dades personals seran bloquejades de tots els sistemes d’ ABELROSS.

Legitimació per gestionar les dades

ABELROSS té les següents bases legítimes per poder tractar les dades personals:

Execució del contracte

La base legal del tractament de les dades personals de l’ interessat que es recullen és l’ execució del contracte de compravenda. En aquest sentit, l’ interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a la seva execució. En cas de no facilitar-nos aquestes dades no serà possible la realització de la compravenda.

Legitimació per gestionar les dades

La gestió i emissió de la factura de venda es basa en l’ obligació legal d’ ABELROSS en la seva relació amb els clients.

Legitimació per gestionar les dades

En relació amb les següents finalitats la base legal del tractament de les dades personals de l’ interessat serà el consentiment del mateix, en cas d’ haver estat prestat:

 • Gestió del registre a la WEB/ERP/APP.
 • Gestió de la tramesa d’ informació sobre promocions exclusives, darreres novetats i informació personalitzada adaptada al perfil de l’ interessat.
 • Gestió del servei d’alertes de disponibilitat de peces a la WEB/ERP/APP.
 • Gestió i emissió dels següents documents acreditatius de venda: tiquet digital i Tax Free.

La retirada del consentiment d’ aquests tractaments per part de l’ interessat no condicionarà l’ execució del contracte de compravenda celebrat entre aquest i ABELROSS.

Interès legítim

En relació amb les següents finalitats la base legal del tractament de les dades personals de l’ interessat serà l’ interès legítim d’ ABELROSS:

 • L’elaboració de perfils mitjançant la navegació a la WEB/ERP/APP per part d’un usuari registrat en la mateixa, així com de tots aquells usuaris que ens hagin facilitat les seves dades per a qualsevol altra finalitat.
 • L’ elaboració de perfils per a l’ enviament d’ informació sobre promocions exclusives, últimes novetats i informació personalitzada adaptada al perfil de l’ interessat.
 • L’enviament d’enquestes de satisfacció sobre els productes adquirits o serveis usats pels clients d’ABELROSS per sol·licitar la seva opinió i poder millorar-los.

El nostre interès legítim consisteix a poder garantir que la nostra WEB/ERP/APP roman segura, així com per ajudar ABELROSS a comprendre les necessitats, expectatives i el nivell de satisfacció dels usuaris i, per tant, millorar els serveis, productes i marques. Totes aquestes accions es realitzen per tal de millorar el nivell de satisfacció del client i assegurar una experiència única de navegació i compra.

Destinataris de les dades

Les dades personals de l’interessat podran ser cedides/comunicats als següents destinataris:

 • Empreses del Grup ABELROSS.
 • Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral, de Seguretat Social o qualsevol altra aplicable.
 • Empreses encarregades del tractament de dades, com franquiciats i proveïdors que presten serveis a ABELROSS (empreses de missatgeria, empreses d’enviament de comunicacions, agències, empreses d’elaboració de perfils, etc.).
 • També es poden produir transferències internacionals de dades en seu de les anteriors cessions/comunicacions per a les quals ABELROSS utilitzarà les Clàusula Contractuals Tipus adaptades per la Comissió Europea i el Escut de Privacitat UE-EUA. Com a garantia d’ aquelles transferències realitzades a països que no compten amb una decisió d’ adequació de la Comissió Europea. En tot cas, els tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal hauran acreditat amb caràcter previ l’ adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la correcta protecció dels mateixos.
 • L’usuari accepta que totes les seves dades de caràcter personal siguin íntegrament cedides a «Aplázame» en el moment en què l’usuari hagi iniciat la contractació del servei de pagament ajornat, ofert per aquesta última en el moment de triar la seva forma de pagament. Aquesta acceptació s’ estén a terceres entitats que haguessin d’ accedir als fitxers per a la bona fi del contracte.

ABELROSS no ven en cap cas dades de clients a tercers.

Protecció de les dades personals

La WEB/ERP/APP utilitza tècniques de seguretat de la informació com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades i garantir-ne la confidencialitat. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari accepta que ABELROSS obtingui dades a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Addicionalment, qualsevol transacció realitzada a través de la WEB/ERP/APP es duu a terme a través de sistemes de pagament segurs. Les dades confidencials de pagament són transmeses directament i de forma encriptada (SSL) a l’entitat corresponent.

ABELROSS manifesta que ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Drets

Li corresponen els següents drets que poden ser exercitats a través de l’adreça de correu electrònic rpdg@hairsolution.es :

 1. Dret d’ accés:
  Té dret a obtenir confirmació sobre si a ABELROSS estem tractant dades personals que li concerneixen, o no, així com a accedir a les dades personals que ABELROSS disposi de vostè.
 2. Dret de rectificació:
  Té dret a demanar que ABELROSS rectifiqui les dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incompletes. Si està registrat a la nostra WEB/APP, pot resultar més senzill que els corregeixi directament vostè mitjançant la modificació del perfil.
 3. Dret de supressió/dret a l’oblit:
  Pot sol·licitar-nos que les dades personals siguin suprimides quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 4. Dret de limitació:
  Té dret a demanar la limitació del tractament de les dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’ exercici o defensa de reclamacions.
 5. Dret de portabilitat:
  Té dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ ls a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s’ efectuï per mitjans automatitzats.
 6. Dret d’ oposició:
  Es pot oposar que les dades personals siguin objecte d’ un tractament basat en l’ interès públic o legítim perseguits per ABELROSS, inclosa l’ elaboració de perfils. En aquest cas, ABELROSS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’ exercici o defensa de possibles reclamacions.
 7. Decisions individuals automatitzades:
  Té dret a no ser objecte d’ una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’ elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o l’ afecti significativament de manera similar. No obstant això, no resultarà possible exercitar aquest dret en cas que la decisió sigui necessària per a la celebració o execució d’un contracte entre vostè i ABELROSS; estigui autoritzada pel dret aplicable a ABELROSS sempre que estableixi mesures adequades per salvaguardar els seus drets, llibertats i interessos legítims; o es basi en el seu consentiment explícit.
 8. Dret a presentar una reclamació:
  Té dret a presentar una reclamació davant l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per tramitar la sol·licitud, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat.

Ús de la nostra pàgina web

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts de la Web, estant obligat a (i) facilitar informació veraç i exacta sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre o de realització de la comanda, i mantenir-les actualitzades, ja que faci ús de la Web; (ii) no incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (iii) no difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, discriminatori per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent; (iv) no provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Web, dels proveïdors d’ABELROSS o de terceres persones, ni introduir ni difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (v) no utilitzar els continguts de la Web i la informació de la mateixa per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; (vi) no intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

ABELROSS es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la Web i els seus continguts, inclosos a títol enunciatiu les imatges, so, àudio, vídeo, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, combinacions de colors, estructura, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques, obres, il·lustracions, fotografies o dibuixos industrials i qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial són propietat i titularitat d’ABELROSS o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la Web.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de la Web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’ autorització d’ ABELROSS.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’ABELROSS. L’usuari podrà utilitzar la Web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà a l’ usuari obtenir la prèvia autorització expressa i escrita d’ ABELROSS. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la Web.

Responsabilitat derivada de l’ús de la web

ABELROSS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Des del lloc web del client és possible que es redirigi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

ABELROSS no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la Web. No obstant ABELROSS es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix al Web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador de la Web.

La Web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament les 24 hores del dia 7 dies a la setmana, tot l’ any. No obstant això, ABELROSS no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que s’esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la Web.

Està prohibida la introducció d’hiperenllaços amb finalitats comercials en pàgines web alienes a ABELROSS que permetin l’accés a la Web, sense el consentiment previ d’ABELROSS. ABELROSS no es responsabilitza de l’ús o el contingut de les pàgines web de tercers que puguin enllaçar amb www.mrrobinson.es

Ús de cookies

Què són les cookies i com les fa servir Abelross?

ABELROSS, pel seu propi compte o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, pot utilitzar cookies quan un usuari navega per la Web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la Web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S’ utilitzen també per mesurar l’ audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’ entrades.

Garanties sobre l’ús de les cookies

Les cookies utilitzades pel lloc Web s’associen únicament amb usuaris anònims i el seu ordinador i no proporcionen per si mateixes dades personals sobre els usuaris.

Algunes cookies són utilitzades per tercers (ex. Google) per facilitar a ABELROSS dades sobre l’efectivitat de les seves promocions. En cap cas les cookies recaven informació personal amb la qual es pugui identificar un usuari en específic.

Les cookies utilitzades a la Web tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. Cap de les cookies utilitzades al Web tindrà un període de vigència superior a dos anys.

Els usuaris tenen la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisats de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació al seu equip.

L’usuari, en eliminar les cookies d’ABELROSS o deshabilitar-les, s’exposa a no poder accedir a determinades funcionalitats de la Web.

Per utilitzar la Web, no resulta necessari que els usuaris permetin la instal·lació de les cookies, sense perjudici que sigui necessari que aquests iniciïn sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre o inici de sessió.

Quins tipus de cookies fa servir Abelross?

ABELROSS utilitza quatre tipus de cookies:

• Cookies tècniques

Permeten a l’usuari navegar per la Web i usar funcionalitats com ara la bossa de la compra o la Wishlist.

• Cookies d’anàlisi

ABELROSS utilitza cookies de Google Analytics per quantificar el nombre d’usuaris que visiten la Web. Aquestes cookies permeten mesurar i analitzar la forma en què els usuaris naveguen per la Web. Aquesta informació permet a ABELROSS millorar contínuament els seus serveis i l’experiència de compra dels usuaris de la Web. Per obtenir més informació, pots consultar la pàgina de privacitat de Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

• Cookies de personalització

Quan l’usuari està navegant o comprant a través de la Web, el lloc web recordarà les seves preferències (per exemple, la seva ubicació o l’idioma de preferència). Gràcies a aquestes cookies és possible oferir una experiència de navegació més simple, senzilla i personalitzada per als usuaris.

• Cookies publicitàries

Aquestes cookies són utilitzades per mostrar anuncis rellevants per als usuaris. A més, limiten el nombre de vegades que cada usuari visualitza un anunci i ajuda ABELROSS a mesurar l’efectivitat de les seves campanyes publicitàries. En navegar per la Web, l’usuari accepta que ABELROSS descarregui aquest tipus de cookies en el seu dispositiu i realitzi consultes quan l’usuari visiti la Web d’ABELROSS en el futur.

Ús de cookies

La Web pot contenir enllaços a altres llocs web, amb polítiques de privacitat diferents a la d’ABELROSS. En aquest sentit, ABELROSS no es fa responsable del contingut o pràctiques dels llocs enllaçats. ABELROSS recomana als usuaris de la Web que revisin la política de privacitat de qualsevol lloc web al qual puguin accedir a través de ABELROSS.com.

Com recopila i fa servir Abelross les adreces IP?

Els servidors de la Web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats pels usuaris.

Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Aquesta informació permet el posterior processament de les dades per tal d’ obtenir mesuraments únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre de visites realitzades al Web, l’ ordre de visites, el punt d’ accés, etc.

close-form
Dona-li una nova oportunitat al teu pèl. Deixeu-vos les teves dades i comença avui mateix!

Ens comprometem amb els teus resultats.
Som líders en solucions capil·lars a Europa.

👉 Més de 10 anys d’ experiència.

👉 Líders europeus en solucions capil·lars.

👉 T’acompanyem durant tot el procés.